مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

اطلاعات شما
  1. فرهنگی و تبلیغیعمرانیتدارکات و پشتیبانیعلمی(تدریس دروس مقاطع تحصیلی)پزشکی و دندانپزشکیمشاوره و روانشناسیکشاورزی و اقتصاد مقاومتیخانه کودک و دارالقرآن
  2. راهنماییدبیرستاندیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکتریحوزوی


  3. بلیخیر

مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت