مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

مجمع و گروه جهادی رهروان ولایت

امکانات سایت

محصولات و بسته های فرهنگی،جهادی مجمع رهروان ولایت

محصولات فرهنگی:

طرح برچسب صراط۱ (تصویر رهبری)
طرح برچسب صراط (۲) حجاب و عفاف

 

محصولات رسانه ای:

 

مجموعه کلیپ میثاق۱ (با موضوع تهاجم فرهنگی)

 


محصولات جهادی:

 

کتابچه های گزارش اردوها:

کتاب گزارش کار اردوهای جهادی سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲-شهرستان سمیرم اصفهان

کتاب گزارش کار اردوهای جهادی نوروز و تابستان سال ۱۳۹۳ – استان کهکیلویه و بویراحمد

 

طرح های جهادی:

 

طرح پوسترها و بنرهای گروه جهادی تابستان ۱۳۹۱و۱۳۹۲

طرح پوسترها و بنرهای گروه جهادی نوروز۱۳۹۳

طرح پوسترها و بنرهای گروه جهادی تابستان۱۳۹۳

طرح پوسترها و بنرهای گروه جهادی نوروز۱۳۹۴

طرح پوسترها و بنرهای گروه جهادی تابستان ۱۳۹۴
طرح پوسترها و بنرهای گروه جهادی شش ماه دوم۱۳۹۲

طرح پوسترها و بنرهای گروه جهادی تابستان۱۳۹۵

طرح پوسترها و بنرهای گروه جهادی تابستان۱۳۹۶

طرح پوسترها و بنرهای گروه جهادی نوروز ۱۳۹۷

طرح پوسترها و بنرهای گروه جهادی نوروز ۱۳۹۸

طرح پوسترها و بنرهای گروه جهادی نوروز ۱۳۹۹