مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

مجمع و گروه جهادی رهروان ولایت

امکانات سایت

آخرین اخبار گروه جهادی رهروان ولایت

  ⇐کسب رتبه موفق ترین گروه جهادی در سطح استان اصفهان در جشنواره مالک ۱۳۹۸ توسط گروه جهادی اسراء

⇐تصویر برگزیده: دوازدهمین دوره اردوهای جهادی – نوروز ۱۳۹۹  شهرستان اصفهان-مناطق حاشیه ای – قرارگاه جهادی مبارزه با ویروس کرونا