مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

مجمع و گروه جهادی رهروان ولایت

امکانات سایت

شماره حساب واریز نقدی کمک های مردمی به مناطق محروم کشور

شماره حساب های ذیل به نام گروه جهادی رهروان ولایت آماده دریافت کمک های نقدی شما جهت هزینه در مناطق محروم

 

۱- بانک انصار شعبه حکیم نظامی

شماره حساب :

شماره شبا: IR

 شماره کارت:۶۲۷۳۸۱۷۰۱۰۰۷۹۸۵۷