مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

مجمع و گروه جهادی رهروان ولایت

امکانات سایت

طرح برچسب صراط (۲) حجاب و عفاف

طرح برچسب صراط (۲)  با موضوع حجاب

به مناسبت راهپیمایی پرشور مردم برای فرهنگ  عفاف و حجاب در اردیبهشت ۱۳۸۹ چاپ و توزیع شد.