مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

مجمع و گروه جهادی رهروان ولایت

امکانات سایت

چارت گروه جهادی رهروان ولایت

چارت گروه جهادی رهروان ولایت

گروه جهادی رهروان ولایت متشکل از یک نفر مسئول گروه (دبیر جهاد)،یک نفر جانشین جهاد که  می تواند مسئول بازرسی جهاد نیز باشد،یک نفر مسئول مالی و اداری،یک نفر از خواهران اردو جهت تصدی  امور(مسئول گروه) خواهران،یک نفر مسئول فناوری ارتباطات و اطلاعات(فاوا) که میتواند همزمان متصدی روابط عمومی جهاد  نیز باشد و نه نفر به عنوان مسئول گروه های تخصصی ذکر شده در چارت است.لازم به ذکر است هر مسئول گروه می تواند یک نفر جانشین از میان خواهران یا برادران انتخاب  و در امور جاری به کارگیری نماید.