مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

مجمع و گروه جهادی رهروان ولایت

امکانات سایت

برگزاری اولین دوره طرح هجرت دانش آموزی

برگزاری اولین طرح هجرت دانش آموزی توسط گروه جهادی رهروان ولایت در شهریور ماه ۱۳۹۵ با هدف نوسازی و زیبا سازی مدرسه دارالقرآن ناحیه ۳ آموزش و پرورش استان اصفهان.

در این دوره که به مدت ده روز از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۲ الی ۱۳۹۵/۶/۱۲ برگزار شد تعداد ۳۵ نفر ازدانش آموزان مدارس مقطع متوسطه اول و دوم شرکت داشتند.