مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

مجمع و گروه جهادی رهروان ولایت

امکانات سایت

اهداء پک لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند دبستان حاج قاسمی ۲ منطقه حصه

 

در برنامه ای که در دی ماه ۱۳۹۵ صورت گرفت،  چهل بسته کامل لوازم التحریر به دانش آموزان نیازمند و یا بی سرپرست  دبستان حاج قاسمی ۲ منطقه محروم حصه اصفهان اهداء  گردید.