مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

مجمع و گروه جهادی رهروان ولایت

امکانات سایت

تقدیر از دانش آموزان نمونه مدرسه اتباع افغانی در منطقه حصه اصفهان

با هماهنگی های صورت گرفته، از دانش آموزان دختر و پسر ممتاز درسی و اخلاقی دبستان اتباع افغانی در منطقه حصه اصفهان تقدیر به عمل آمد.این برنامه در دی ماه ۱۳۹۵ صورت گرفت.