مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

مجمع و گروه جهادی رهروان ولایت

امکانات سایت

تهیه کولر برای مدرسه یاسر از بخش غیزانیه شهرستان اهواز استان خوزستان تیر ۱۳۹۸

 

با پیگیری و هماهنگی اداره کل نوسازی و بهسازی مدارس استان خوزستان یک عدد کولر دیواری برای دبستان یاسر بخش غیزانیه شهرستان اهواز تهیه و تحویل گردید.

در برنامه شناسایی اردو جهادی اسفند ۱۳۹۷ از این مدرسه توسط تیم شناسایی بازدید شده و مقدمات نامه نگاری و اداری آن از همان تاریخ صورت پذیرفت.