مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

مجمع و گروه جهادی رهروان ولایت

امکانات سایت

افتخارات جهادی

 

 

تقدیر سازمان بسیج سازندگی کشور از گروه جهادی رهروان ولایت به دلیل فعالیت های جهادی سال۱۳۹۴

 

 

کسب رتبه موفق ترین گروه جهادی سال ۱۳۹۴ جشنواره مالک اشتر در سطح استان اصفهان توسط گروه جهادی رهروان ولایت

 

 

 

تقدیر قرارگاه جهادی خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) از گروه جهادی رهروان ولایت به دلیل فعالیت های جهادی سال ۱۳۹۷

 

 

 

 

تقدیر مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان از گروه جهادی رهروان ولایت به جهت امدادرسانی در ایام سیل نوروز۱۳۹۸

 

 

 

 

 

تقدیر قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از گروه جهادی رهروان ولایت در سال ۱۳۹۸

 

 

 

 

تقدیر پایگاه مقاومت بسیج روستای طراح ۱  شهرستان حمیدیه، استان خوزستان از گروه جهادی رهروان ولایت در سال ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

کسب رتبه موفق ترین گروه جهادی سال ۱۳۹۸ جشنواره مالک اشتر در سطح استان اصفهان توسط گروه جهادی اسراء

 

 

 

 

تقدیر قرارگاه جهادی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از گروه جهادی اسراء در سال ۱۳۹۸

 

تقدیر دبیر جشنواره کرامت آستان مقدس حضرت معصومه (س) از گروه جهادی اسراء در سال ۱۳۹۸