اولین جلسه هم افزایی با کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان دی ۱۳۹۹

حضور مسئول گروه جهادی رهروان ولایت به همراه شورای مرکزی در اولین جلسه هم افزایی با مجموعه کمیته امداد با حضور مدیر کل و قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ که در محل ساختمان کمیته امداد استان برگزار گردید.